SIE-Comunitat Dimensiona

Dimensiona i analitza la viabilitat tècnica de la teva comunitat energètica

Dimensionament fotovoltaic

Coneix la dimensió i ubicació òptima de les instal·lacions de la teva comunitat

Simulació comunitat

Simula la viabilitat preliminar de la comunitat i el nombre i perfil de consum horari òptim dels seus membres per tal de maximitzar-ne l'autoconsum

Viabilitat econòmica

Obté un estudi de viabilitat tecnicoeconòmica específic per a cada membre i per al conjunt de la comunitat

Optimització repartiment

Optimitza els coeficients de repartiment horari entre els membres de la comunitat per obtenir simultàniament la màxima rendibilitat i un repartiment equitatiu

Dimensionament bateries

Dimensiona i obté un estudi de viabilitat d'instal·lació de bateries a la teva comunitat