Qui som?

SIE-Comunitat és una plataforma creada per les empreses Inergy i Bee Data Analytics

SIE-COMUNITAT és una plataforma creada per les empreses INERGY i BEE DATA en el marc dels projectes d’innovació INSIGA i INCOMUNER finançats pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) a través dels ajuts de les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI).

INERGY és una empresa d’eficiència energètica especialitzada en software i serveis de gestió i eficiència energètica amb més de 10 anys d’experiència. El nostre software de gestió i comptabilitat energètica SIE està implantat a més de 500 organitzacions públiques i privades i gestiona més de 50.000 punts de subministrament. Inergy participa habitualment en projectes d’innovació i compta amb el segell Pime Innovadora que atorga el Ministeri de Ciència i Innovació. Inergy està participada entre d’altres pel Centre Internacional de Mètodes Numèrics per a l’Enginyeria (CIMNE).

BEEDATA és una empresa derivada del centre de recerca CIMNE, dins del grup de recerca anomenat BEE Group. Beedata es va fundar el 2017 després de més de 10 anys d’experiència en investigació de sistemes d’informació energètica, amb projectes europeus com BECA, Encerticus i Empowering. A Beedata busquem desenvolupar solucions que participin activament en la transició energètica. La reducció de consum i la generació d’energia renovable són claus per assolir la neutralitat d’emissions, i per això cal que ens replantegem els nostres patrons de consum. Per acompanyar els i les consumidores en la comprensió i el control del consum d’energia i fomentar-ne l’autoconsum, calen eines. Per això, a Beedata tractem de traduir les dades energètiques de comptadors intel·ligents, sistemes de generació, i de climatització, en informació útil per a cada ciutadà/ana o empresa per reduir-ne les despeses i la petjada de carboni.