SIE-Comunitat Gestiona

Gestiona i supervisa el funcionament de la teva comunitat energètica

Planificació i gestió econòmica

Fes el seguiment de la vostra rendibilitat i actualitza periòdicament preus i quotes

Administració i facturació

Gestiona les altes i baixes dels membres i els acords de repartiment. I genera la facturació interna i externa

Comptabilitat energètica

Disposa de manera contínua d'un balanç del consum, la generació i la rendibilitat de la comunitat i de cadascun dels seus membres

Control generació i consum

Supervisa les instal·lacions i el consum dels teus membres i rep alarmes d'anomalies en la generació o el consum

Optimització continuada

Optimitza periòdicament els coeficients de repartiment segons l'evolució de les corbes de consum i l'entrada i sortida dels membres

Emmagatzematge i flexibilitat

Optimitza l'emmagatzematge a les teves bateries segons les corbes de consum i generació, i redueix la teva injecció a xarxa

1

Gestiona econòmicament la teva Comunitat de manera fàcil i eficient

  • Planifica i gestiona la teva comunitat energètica
  • Genera les factures i envia-les automàticament als participants
  • Valida la facturació i la retribució de la venda a xarxa
  • Gestiona les altes i baixes dels membres de la comunitat

2

Porta la comptabilitat i supervisa la generació i el consum de la Comunitat

  • Coneix el balanç de generació i autoconsum de les instal·lacions
  • Supervisa el comportament de les instal·lacions amb alarmes que t’avisen de les anomalies que es puguin produir.
  • Genera informes mensuals del funcionament de les teves instal·lacions i dels estalvis obtinguts.

3

Optimitza la comunitat

  • Optimitza el funcionament de la comunitat amb el càlcul periòdic dels coeficients horaris òptims sobre la base de predicció de consum i generació i actualització de participants.
  • Simula escenaris d’ampliació de membres de la comunitat i/o de noves instal·lacions de generació per millorar-ne la rendibilitat.

4

Realitza la comptabilitat i la gestió dels subministraments energètics dels membres de la Comunitat

  • Supervisa la comptabilitat i el consum dels membres de la comunitat i valida les factures de la seva comercialitzadora

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Nulla risus mi, sodales laoreet velit ut