SIE-Community Manage

Manage and monitor the operations of your energy community

Economic planning and management

Track your profitability and periodically update prices and fees

Administration and billing

Process member registrations and cancellations. Manage distribution agreements and coefficients. Generate internal and external billing

Energy accounting

Obtain a continuous balance of consumption, generation and profitability of the community and its members

Generation and consumption control

Monitor the installations and consumptions of your members and receive alerts regarding anomalies in generation or consumption

Continued optimisation

Periodically optimise the distribution coefficients according to the evolution of consumption curves and the admission or exit of members

Storage and flexibility

Optimise the battery storage according to consumption and generation curves, and reduce your surplus output into the grid

1

Gestiona econòmicament la teva Comunitat de manera fàcil i eficient

  • Planifica i gestiona la teva comunitat energètica
  • Genera les factures i envia-les automàticament als participants
  • Valida la facturació i la retribució de la venda a xarxa
  • Gestiona les altes i baixes dels membres de la comunitat

2

Porta la comptabilitat i supervisa la generació i el consum de la Comunitat

  • Coneix el balanç de generació i autoconsum de les instal·lacions
  • Supervisa el comportament de les instal·lacions amb alarmes que t’avisen de les anomalies que es puguin produir.
  • Genera informes mensuals del funcionament de les teves instal·lacions i dels estalvis obtinguts.

3

Optimitza la comunitat

  • Optimitza el funcionament de la comunitat amb el càlcul periòdic dels coeficients horaris òptims sobre la base de predicció de consum i generació i actualització de participants.
  • Simula escenaris d’ampliació de membres de la comunitat i/o de noves instal·lacions de generació per millorar-ne la rendibilitat.

4

Realitza la comptabilitat i la gestió dels subministraments energètics dels membres de la Comunitat

  • Supervisa la comptabilitat i el consum dels membres de la comunitat i valida les factures de la seva comercialitzadora

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Nulla risus mi, sodales laoreet velit ut