SIE-Kudeatu Komunitatea

Kudeatu eta gainbegiratu zure energia-komunitatearen funtzionamendua

Plangintza eta kudeaketa ekonomikoa

Egin ezazu zuen errentagarritasunaren jarraipena, eta egunera itzazu aldizka prezioak eta kuotak

Administrazioa eta fakturazioa

Kudea itzazu kideen altak eta bajak eta banaketa-erabakiak. Eta sortu barne- eta kanpo-fakturazioa

Energia-kontabilitatea

Eduki ezazu etengabe komunitatearen eta komunitateko kide bakoitzaren kontsumoaren, sorkuntzaren eta errentagarritasunaren balantzea

Sorkuntza eta kontsumoa kontrolatzea

Gainbegira itzazu zure kideen instalazioak eta kontsumoa, eta jaso abisuak sorkuntzan edo kontsumoan anomaliak gertatzen badira

Etengabeko optimizazioa

Optimiza itzazu aldizka banaketa-koefizienteak, kontsumo-kurben bilakaeraren eta sartzen eta irteten den kide kopuruaren arabera

Biltegiratzea eta malgutasuna

Optimiza ezazu zure baterietan biltegiratzen dena, kontsumoko eta sorkuntzako kurben arabera, eta murriztu sarera injektatzen duzuna

1

Gestiona económicamente tu Comunidad de forma fácil y eficiente

  • Planifica y gestiona tu comunidad energética
  • Genera las facturas y envíalas automáticamente a los participantes
  • Valida la facturación y la retribución de la venta a red
  • Gestiona las altas y bajas de los miembros de la comunidad

2

Lleva la contabilidad y supervisa la generación y el consumo de la Comunidad

  • Conoce el balance de generación y autoconsumo de las instalaciones
  • Supervisa el comportamiento de las instalaciones con alarmas que te avisan de las anomalías que se puedan producir.
  • Genera informes mensuales del funcionamiento de tus instalaciones y de los ahorros obtenidos.

3

Optimiza la comunidad

  • Optimiza el funcionamiento de la comunidad con el cálculo periódico de los coeficientes horarios óptimos sobre la base de predicción de consumo y generación y actualización de participantes.
  • Simula escenarios de ampliación de miembros de la comunidad y/o de nuevas instalaciones de generación para mejorar su rentabilidad.

4

Realiza la contabilidad y gestión de los suministros energéticos de los miembros de la Comunidad

  • Supervisa la contabilidad y el consumo de los miembros de la comunidad y valida las facturas de su comercializadora

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Nulla risus mi, sodales laoreet velit ut