SIE-Aktibatu Komunitatea

Aktiba ezazu zure energia-komunitatea

1

Eskaini informazio garrantzitsua, modu erraz, argi eta gardenean

  • Eguneko eta hilabeteko gastuaren aurreikuspena
  • Kide bakoitzak kontsumitzen, sortzen eta auto-kontsumitzen duenaren balantzea
  • Lortutako errendimendua eta aurrezpenak
  • Sarbide azkarra, mugikorra iman batera hurbilduta eta beste aplikaziorik instalatu beharrik gabe

2

Susta ezazu autokontsumoa areagotu dadin, komunitateko kideak ahaldunduta

  • Susta ezazu komunitateko kideek aurrez dezaten, orduko, eguneko eta hilabeteko kontsumoari buruzko informazioarekin
  • Lagun ezazu erabakiak hartzeko prozesuan, kontsumoko ordutegiak eta gailu elektrikoen erabilera egokitzeko

Ofrece información relevante de forma sencilla, clara y transparente

• Previsión de gasto diario y mensual
• Balance del consumo, generación y autoconsumo de cada miembro
• Rendimiento y ahorros obtenidos
• Acceso rápido con el móvil acercándolo a un imán y sin necesidad de instalar más aplicaciones

Actúa para incrementar el autoconsumo empoderando a los miembros de la comunidad

• Promueve el ahorro entre los miembros de la comunidad con información sobre su consumo horario, diario y mensual
• Facilita el proceso de toma de decisiones para adaptar los horarios de consumo y uso de los aparatos eléctricos