SIE-Informatu Komunitatea

Eman ezazu ezagutzera zure komunitatea, eta lortu kide berriak

1

Lor itzazu zure komunitaterako kide berriak

  • Azaldu zure proiektua herritarrei eta inguruko enpresei
  • Bil itzazu zure komunitatean interesa duten pertsonen datuak
  • Atzeman kide berriak, zure komunitatea handitzeko 

2

Argitaratu zure proiektuaren emaitzak

  • Sortutakoari eta lortutako autokontsumoari buruzko balantze orokorra
  • Sorkuntzaren bilakaera jarraitua
  • Lortutako aurrezpen ekonomikoak
  • Zein neurritan murriztu diren Berotegi-efektuko Gasen emisioak

Integra miembros a tu Comunidad

• Explica tu proyecto a la ciudadanía y empresas de tu entorno
• Recopila datos de interesados en la creación de tu comunidad
• Capta nuevos miembros para ampliar tu comunidad

Publica los resultados de tu proyecto

• Balance global de la generación y autoconsumo alcanzado
• Evolución continuada de la generación
• Ahorros económicos alcanzados
• Reducción de emisiones de GEI obtenidas